ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

(Εγκύκλιος Αριθ. Πρωτ. οικ. 29808/952/Φ80310/16.12.2003)

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ                                                       Αθήνα, 16 .12.2003

ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                                                 Αριθ. Πρωτ. οικ. 29808/952/Φ80310

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΑΣΦ/ΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29                                         ΠΡΟΣ: Τους Διοικητές και Προέδρους

Ταχ. Κωδ.  : 10110                                                              των Ασφαλιστικών Φορέων,

Πληροφορίες : Φιλιώ Σαγκριώτου                                      ως ο Πίνακας Αποδεκτών

                         (τηλ. 210 3368301)  

                          Νικ. Σκλήκας  

                         (τηλ. 210 3368166)

   

 

Θέμα: Έκδοση και εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας

 

Κατά την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Γεν. Γραμμ. Κοιν. Ασφαλίσεων (09.12.2003) μεταξύ Διοικητών/Προέδρων και υπηρεσιακών παραγόντων του Φορέα σας και αρμοδίων στελεχών της Γ.Γ.Κ.Α., συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές  για την υλοποίηση του έργου της έκδοσης και εφαρμογής της «Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας» (ΕΚΑΑ) καθώς και οι ακόλουθες ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν όλοι οι εμπλεκόμενοι Φορείς για την έναρξη λειτουργίας του έργου από 01.06.2004: 

1.     Περιγραφή από κάθε αρμόδιο Φορέα του σχεδίου δράσης του για την έκδοση και λειτουργία της ΕΚΑΑ. Θα πρέπει να αναφερθούν όλες οι προτεινόμενες διαδικασίες από την στιγμή που ο ασφαλισμένος θα υποβάλει την αίτηση για χορήγηση της ΕΚΑΑ μέχρι την παραλαβή της από αυτόν. Για κάθε διαδικασία να αναφέρεται ο χρόνος διεκπεραίωσής της καθώς και οι ενέργειες του Φορέα τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Το σχέδιο δράσης πρέπει να υποβληθεί στη ΓΓΚΑ το αργότερο μέχρι τις 09.01.2004. 

2.  Προσδιορισμός της μορφής της και των στοιχείων της πίσω πλευράς της ΕΚΑΑ. Προτείνουμε τα ακόλουθα:

Ø     Μαγνητική λουρίδα

Ø     Υπογραφή κατόχου ΕΚΑΑ

Ø     Ελληνική σημαία

Ø     Σύντομες οδηγίες προς τον κάτοχο της κάρτας.

 

 

 

Σχέδιο 1: Προτεινόμενη μορφή πίσω όψης της ΕΚΑΑ

(Τα χρώματα είναι ίδια με αυτά της εμπρόσθιας)

 

3. Προμήθεια λογισμικού για την τήρηση αρχείου εκδιδομένων/προσωποποιη-μένων Καρτών. Τα υποχρεωτικά στοιχεία που θα πρέπει να περιέχει το αρχείο είναι  όλα τα αναγραφόμενα στην κάρτα στοιχεία του κατόχου της, η δ/νση κατοικίας του και το τηλέφωνό του.

Η ΓΓΚΑ προτίθεται να αναθέσει (16.12.2003) στο ΚΗΥΚΥ την ανάπτυξη και εγκατάσταση της εφαρμογής καθώς και την απαιτούμενη εκπαίδευση για την λειτουργία της, και στη συνέχεια να την διαθέσει στους Φορείς που επιθυμούν. Για τον τελικό καθορισμό της μορφής του αρχείου και του τρόπου λειτουργίας του, το ΚΗΥΚΥ θα παρουσιάσει την πρότασή του σε κοινή σύσκεψη με τη ΓΓΚΑ και τους ενδιαφερόμενους Φορείς.

 

4. Μαζική προμήθεια προεκτυπωμένων καρτών, σύμφωνα με την μακέτα που παρέδωσε η Γραμματεία της Διοικητικής Επιτροπής για την Κοινωνική Ασφάλεια των Διακινουμένων Εργαζομένων. Για τη αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών προτείνουμε:

Ø     Προμήθεια 350.000 περίπου καρτών από καθένα από τους τρεις  μεγάλους Φορείς: ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΤΣΜΕΔΕ, με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού, αφού το κόστος των 350.000 καρτών δεν υπερβαίνει τα 45.000 € .

Ø     Κατανομή των καρτών στους λοιπούς Φορείς και επιμερισμός της δαπάνης.

 

Οι προμήθειες θα πρέπει να έχουν προκηρυχθεί μέχρι τις 15.01.2004, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάδοχος εταιρεία θα παραδώσει τις κάρτες τουλάχιστον 6 – 8 εβδομάδες μετά  την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με την έρευνα αγοράς που διενεργήσαμε. Επισημαίνουμε ότι:

α. Αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης θα είναι η Απόφαση αριθμ. 190 / 18.06.2003 της Διοικητικής Επιτροπής για την Κοινωνική Ασφάλεια των Διακινουμένων Εργαζομένων, η οποία αναφέρεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά της ΕΚΑΑ.

β. Στην ανάδοχο εταιρεία θα δοθεί σε ηλεκτρονικό μέσο (CD) η μακέτα της ΕΚΑΑ.

 

Προς υποβοήθησή σας παραθέτουμε υπόδειγμα της εμπρόσθιας όψης της ΕΚΑΑ καθώς και τεχνικές προδιαγραφές της. Και τα δυο βασίστηκαν στο παράρτημα 1 της Απόφασης αριθμ. 190 / 18.06.2003 της Διοικητικής Επιτροπής για την Κοινωνική Ασφάλεια των Διακινουμένων Εργαζομένων.

   Υπόδειγμα (παρατίθεται μόνον εν είδει παραδείγματος)

 

 

Εικόνα 2: Εμπρόσθια όψη ΕΚΑΑ

(για τους ελληνικούς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης χωρίς  μικροεπεξεργαστή)

 Για την Ελλάδα θα ισχύουν:

α. Ο τίτλος της κάρτας θα γραφεί στη ελληνική γλώσσα ως εξής: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ»

β. Οι τίτλοι των πεδίων, που αναγράφονται στην προεκτυπωμένη ΕΚΑΑ θα γραφούν στην ελληνική γλώσσα, π.χ. 3.Επώνυμο, 4. Ονομα (Ονόματα)

γ. Αντί του CC μέσα στο σήμα της Ε.Ε. θα γραφεί ο κωδικός της Ελλάδος GR

 Τεχνικές Προδιαγραφές EKAA

 

 

Προδιαγραφές καρτών

Απαίτηση

Απάντηση

Α/Α

 

 

 

1

Υλικό

PVC (Polyvinyl Chloride - Polyvinyl Acetate)

 

2

Συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα

 

 

2.1

Σχετικά   με τα φυσικά χαρακτηριστικά καρτών αναγνώρισης στοιχείων ταυτότητας

ISO/IEC 7810:2003

 

2.1.1

Διαστάσεις

 

 

2.1.2

Ύψος

Μορφότυπος ID-1/ 53,98 χλστ.

 

2.1.3

Μήκος

Μορφότυπος ID-1/ 85,60 χλστ.

 

2.1.4

Πάχος

Μορφότυπος ID-1/ 0,76  χλστ.

 

2.1.5

Κλίση γωνιών

3,18 χλστ.

 

2.2

Σχετικά με τη μέθοδο κωδικοποίησης καρτών αναγνώρισης στοιχείων ταυτότητας που  φέρουν μαγνητική ταινία  Low coercivity 

ISO/IEC 7811-2:2001

 

3

Επεξεργασία επιφάνειας που θα καθιστά δυνατή την μετέπειτα εκτύπωση μεταβλητών στοιχείων των κατόχων / δικαιούχων

Over laminated and press polished

 

4

Εκτύπωση

Σύμφωνα με εικαστικό/μακέτα που θα παραδοθεί στην ανάδοχο εταιρεία, σε ηλεκτρονική μορφή

 

4.1

Εμπρόσθια όψη

Τετραχρωμία (CMYC)

 

4.2

Πίσω όψη

Τετραχρωμία (CMYC) & κείμενο οδηγιών σε μαύρο

 

 

 

 

 

5

Λευκή ταινία υπογραφής

 Στην πίσω όψη της κάρτας

 

6

Πιστοποιητικά κατασκευαστή οίκου

 

 

6.1

Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 900X

 

 

6.2

Πιστοποίηση από VISA ή Mastercard

 

 

7

Πιστοποιητικά αναδόχου Εταιρείας

 

 

7.1

Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 900Χ

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 5. Προμήθεια εκτυπωτών πλαστικών καρτών και αντίστοιχου λογισμικού για την προσωποποίηση των ΕΚΑΑ καθώς και σχετική εκπαίδευση. Η προμήθεια θα πρέπει να γίνει από κάθε Φορέα, ο οποίος θα επιλέξει να εκτυπώνει ο ίδιος την κάρτα, και σύμφωνα με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

 

Εκτιμούμενο κόστος ανά εκτυπωτή 3.000 ΕΥΡΩ περίπου.

 

Τεχνικές Προδιαγραφές πλαστικών καρτών

 

1.1

Εκτυπωτής πλαστικών καρτών

Απαίτηση
 
Απάντηση

 

Θερμική εκτύπωση καρτών PVC - ISO/IEC 7810:2003

ΝΑΙ

 

 

Κωδκοποίηση καρτών   ISO/IEC 7811-2 & 6

NAI

 

 

Θύρα επικοινωνίας

Παράλληλη

 

 

Image memory

2 MB

 

 

Οθόνη ενδείξεων - κατάστασης λειτουργίας

LCD

 

 

Ανάλυση

=>250 dpi

 

 

Ταχύτητα  (μία όψη)

25 sec/card

 

 

Eκτύπωση edge-to-edge

NAI

 

 

Αυτόματο καθάρισμα

ΝΑΙ

 

 

Πάχος κάρτας (min-max)

0.25 - 1.2 mm

 

 

Πιστοποίηση

FCC class A, CE

 

 

Δυνατότητα αναβάθμισης για την προσωποποίηση έξυπνων καρτών

ΝΑΙ

 

 

Δυνατότητα αναβάθμισης για την προσωποποίηση καρτών χωρίς επαφή (MIFARE)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

 

1.2

Λογισμικό

 

 

 

Drivers

W9X/2000/XP/NT4/ME

 

 

Λογισμικό εκτύπωσης καρτών συμβατό με τον εκτυπωτή με δυνατότητα να διαχειρίζεται πεδία από ACCESS & ORACLE βάσεις δεδομένων

ΝΑΙ

 

1.3

Συνθήκες λειτουργίας

 

 

 

Θερμοκρασία λειτουργίας

15-30C

 

 

Θερμοκρασία αποθήκευσης

-5 - 70C

 

 

Επίπεδα υγρασίας

20-65%

 

 

 

6. Απαιτούμενες Εκπαιδεύσεις

Για τη εφαρμογή και λειτουργία της ΕΚΑΑ  απαιτούνται τρία είδη εκπαίδευσης των υπαλλήλων - χρηστών των Φορέων:

Ø     Εκπαίδευση για την προσωποποίηση και εκτύπωση των καρτών

Ø     Εκπαίδευση για την δημιουργία του αρχείου εκδιδομένων/προσωποποιημένων καρτών, και

Ø     Εκπαίδευση επί του θεωρητικού - νομοθετικού κοινοτικού πλαισίου (υπαγωγή στην ασφάλιση, παροχές ασθένειας σε είδος - εξίσωση δικαιωμάτων - σχετικές αποφάσεις Διοικητικής Επιτροπής, οικονομικές διατάξεις - σύστημα απόδοσης δαπανών για χορηγούμενη περίθαλψη)

 

Η ΓΓΚΑ προτίθεται να ζητήσει από το ΙΝΕΠ (19.12.2003) να καταρτισθεί από κοινού σχέδιο εκπαίδευσης και να εξασφαλισθεί η χρηματοδότησή του από το Γ' ΚΠΣ.  Και οι τρεις εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν σε δυο στάδια:

α) εκπαίδευση εκπαιδευτών (κεντρικά),

β) εκπαίδευση υπαλλήλων - χρηστών (αποκεντρωμένα).

Επίσης και τα τρία είδη εκπαίδευσης θα πρέπει να αποτελέσουν θεματικές ενότητες για κάθε εκπαιδευτική σειρά.

 

7. Εγκύκλιες οδηγίες - Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου για τους ασφαλισμένους κάθε Φορέα (υποχρέωση από την Ε.Ε.).

Προτείνουμε να συσταθεί συντακτική ομάδα από αρμοδίους υπαλλήλους της ΓΓΚΑ, η οποία κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων θα καταγράψει όλα τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς των εκπαιδευομένων χρηστών, που οφείλονται κυρίως στις  ιδιομορφίες της νομοθεσίας των Φορέων τους.

Η ομάδα αυτή αφού συγκεντρώσει τις αντίστοιχες απαντήσεις - λύσεις θα συντάξει ολοκληρωμένες εγκυκλίους οδηγίες για όλους τους εμπλεκομένους στο έργο Φορείς της Χώρας. 

Η ίδια ομάδα με την συνεργασία των Φορέων θα πρέπει να συντάξει ενημερωτικό φυλλάδιο για τους ασφαλισμένους κάθε Φορέα.

 

8. Ενημέρωση της Διοικητικής και Τεχνικής Επιτροπής σχετικά με το σχέδιο δράσης για την έκδοση και εφαρμογή της ΕΚΑΑ καθώς και τις υλοποιηθείσες ενέργειες, μέχρι τέλους Φεβρουαρίου 2004.

 

9. Δημιουργία του αρχείου ελληνικών Φορέων που εκδίδουν ΕΚΑΑ  και αποστολή του στη  Γραμματεία της Τεχνικής Επιτροπής για τους διακινούμενους ασφαλισμένους στα Κράτη Μέλη της  Ε.Ε. (CA.SS.TM 148/03 - REV και 238 - REV/03 της Τ.Ε.)

      Το αρχείο αυτό μεταξύ άλλων (υποχρεωτικών και προαιρετικών) θα περιέχει δυο υποχρεωτικά στοιχεία που θα αναγράφονται στην ΕΚΑΑ:

Ø     Κωδικός Φορέα

Ø     Αρχικά επωνυμίας Φορέα

Περισσότερες πληροφορίες για τη δημιουργία του αρχείου αυτού καθώς και για τον συντονισμό των σχετικών διαδικασιών θα δοθούν με νεώτερη εγκύκλιό μας.

 

Σημειώνουμε ότι η παρούσα εγκύκλιος θα διατίθεται στο site της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων: www.ggka.gr

 

Παρακαλούμε για την συνεργασία σας επί όλων των ανωτέρω θεμάτων

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ                                                    Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Γραφείο κ. Υπουργού

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού

2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Κ.Α.                          ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ                        

3. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντριας Κ.Α.

4.Γραφείο κ. Δ/ντριας Δ.Υ.

5.Δ/νση Μηχ/κών Εφαρμογών

6.Δ/νση Διακρατικής Κοινωνικής Ασφ/σης


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

 

1. ΙΚΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ (και στα δύο) - Φαξ: 210-6741377

                                                             και  210-5228747

2. ΟΓΑ - Φαξ: 210-3818423

3. ΟΑΕΕ - ΤΕΒΕ - Φαξ: 210-5228857

                                      ή 210-5274302 (ή -311)

4. ΟΑΕΕ - ΤΑΕ - Φαξ: 210-3231320

                                   ή 210-3252946

4. ΤΣΑΥ - Φαξ: 210-8254155

5. ΤΣΜΕΔΕ - Φαξ: 210-3311153

6. ΤΥΔΚΥ - Φαξ: 210-3831410

7. ΟΑΠ - ΔΕΗ - Φαξ: 210-5221655

8. ΤΑΠ - ΟΤΕ - Φαξ: 210-8110633

9. ΤΑΞΥ - Φαξ: 210-3633524

10. ΤΑΠ - Εμπορικής Τράπεζας - 210-5229310

11. ΤΑΠ -Τραπ.Πίστ.Γεν.Τραπ. και Τραπ.Αμερ.Εξπρές - Φαξ: 210-3605946

12. ΤΑΠ -ΕΤΒΑ - Φαξ: 210-9242934

13. ΤΑΜ. ΠΡΟΝ. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Φαξ: 210-3619433

14. ΤΑΜ. ΠΡΟΝ. ΔΙΚΗΓ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Φαξ: 210-4175468

15. ΤΑΜ. ΠΡΟΝ. ΔΙΚΗΓ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Φαξ: 2310-547925

16. ΤΑΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ - Φαξ: 210-8814398

17. ΤΑΣ - Ταμείο Ασφαλ. Συμβολαιογράφων - Φαξ: 210-3808658

18. ΤΑΙΣΥΤ - Φαξ: 210-3247935

19. ΤΣΕΥΠ - Φαξ: 210-3240886

20. ΤΑΤΤΑ - Φαξ: 210-5244185

21. ΤΑΠ - ΗΛΠΑΠ - Φαξ: 210-8837445

22. ΤΑΠ - ΗΣΑΠ - Φαξ: 210-4128947

23. ΤΑΜ. ΕΠΙΚ. ΑΣΦ. ΠΡΟΝ. &  ΑΣΘ. ΕΡΓΑΖ. ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ - Φαξ: 210-4176283

24. ΤΑΠ. ΑΣΦΑΛ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ “Η ΕΘΝΙΚΗ’’ - Φαξ: 210-3223682

25. ΤΑΜ. ΠΡΟΝ. & ΕΠΙΚ. ΑΣΦΑΛ. ΠΡΟΣ. ΙΠΠΟΔΡ. - Φαξ: 210-3251942

26. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΥΔΑΠ - Φαξ: 210-2144159

27. ΕΔΟΕΑΠ - Φαξ: 210-7293631

28. ΤΑΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - Φαξ: 210-8212878

29. ΤΥΠΕΤ - Φαξ: 210-3349525

30. ΑΛΛ. ΤΑΜ. ΠΕΡ. ΣΥΛλ. ΥΠΑΛΛ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Φαξ: 210-3203930