Κόμβος Internet
   
Η ΓΓΚΑ προσαρμοζόμενη στις τεχνολογικές εξελίξεις δημιούργησε αυτόν τον πληροφοριακό κόμβο με σκοπό την ταχύτερη και άμεση ενημέρωση του πολίτη σε θέματα κοινωνικής και ασφαλιστικής πολιτικής.

Οι θεματικές ενότητες που καλύπτονται μέσω του internet site μας είναι:
  • Παρουσίαση ΓΓΚΑ (Σκοπός, Δομή, Ανθρώπινο Δυναμικό, Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών)
  • Καλυπτόμενα πρόσωπα (άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι, εργοδότες κλπ.)
  • Παροχές σε είδος, σε χρήμα, συντάξεις, επιδόματα κλπ.
  • Γενικές πληροφορίες για προϋποθέσεις, υποχρεώσεις, δικαιώματα για ασφαλισμένους, συνταξιούχους, εργοδότες.
  • Ασφαλιστική νομοθεσία.
  • Νέα - Ανακοινώσεις - Έργα.
  • Χρήσιμα Τηλέφωνα και Διευθύνσεις
  • Άλλες χρήσιμες πληροφορίες