Συχνά υποβαλλόμενες ερωτήσεις (FAQ) σχετικά με το νέο νόμο - Αντίστοιχες απαντήσεις

   

                     ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1

Είμαι υπάλληλος της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, με 25 έτη ασφάλισης  και μητέρα παιδιού με ειδικές ανάγκες. Μπορώ να συνταξιοδοτηθώ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 3655/08;

2

Είμαι υπάλληλος και πρόκειται να συνταξιοδοτηθώ από το ΤΑΠ-ΟΤΕ. Πριν από την έκδοση του νέου νόμου επρόκειτο να συνταξιοδοτηθώ με τη συμπλήρωση του 57 έτους της ηλικίας μου. Με τον νέο νόμο αλλάζει κάτι για μένα άμεσα ή όχι; Σημειώνω ότι  ασφαλίσθηκα για πρώτη φορά πριν την 01.01.1983 

3

Είμαι ασφαλισμένος στο ΤΣΜΕΔΕ και πατέρας ενός ανήλικου παιδιού. Με το νέο ν. 3655/08 υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης; 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                     ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 5 του ν.3232/2004, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 61 του ν.3518/06 και την τροποποίησή του με το άρθρο 140 του ν.3655/2008, οι μητέρες αναπήρων παιδιών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, που είναι ασφαλισμένες σε φορέα ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης ανεξάρτητα από την ηλικία τους και το χρόνο υπαγωγής τους στην ασφάλιση.

2

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του ν.3029/2002, οι ασφαλισμένοι των ειδικών Ταμείων, που υπήχθησαν στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι 31.12.1982, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Στη δική σας περίπτωση δικαιούσθε συντάξεως από το ΤΑΠ-ΟΤΕ με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.  

3

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3655/2008, οι ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ, ανεξάρτητα του χρόνου υπαγωγής τους στην ασφάλιση, δικαιούνται να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο ασφάλισης για κάθε παιδί που αποκτούν από 01.01.2000 και εφεξής, ο οποίος ανέρχεται σε ένα έτος για το πρώτο παιδί κ.λπ., υπό την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα αυτό δεν θα ασκηθεί από την ασφαλισμένη μητέρα. Στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτική η υποβολή εκ μέρους της μητέρας σχετικής υπεύθυνης δήλωσης προς τον αρμόδιο για τη συνταξιοδότησή της οργανισμό. Το δικαίωμα της αναγνώρισης του χρόνου αυτού ασκείται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος. 

Στην περίπτωση όμως, που η σύζυγος δεν εργάζεται, δεν παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης.