Εγκύκλιοι - Σχετικά έγγραφα ν. 3518/2006

                   

                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β’

 
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29

Ταχ. Κώδικας : 101 10

Πληροφορίες : Σωτηρία Αργύρη

Τηλέφωνο :  210- 3368.160 – 3368.162 -3368161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Αθήνα,  11/1/2007

                          Αριθ. Πρωτ:   Φ.80000/οικ.699/51

 

ΠΡΟΣ :  1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Διοίκηση

                   Γραφείο κ. Διοικητή

               2. ΟΓΑ-Διοίκηση

                    Γραφείο κ. Διοικητή

                3. ΟΑΕΕ Διοίκηση

                     Γραφείο κ. Διοικητή

                 4. Λοιποί φορείς &

                      Κλάδοι Ασθένειας

                5. ΥΠΕΔΥΦΚΑ

                     Νοταρά 26 Αθήνα

 

ΚΟΙΝ:  1. Υπουργείο Υγείας & 

                   Κοιν. Αλληλεγγύης

                    Δ/νση Ασφ.Δημοσίου

                    Αριστοτέλους 19

                     Αθήνα.

                 2. ΟΠΑΔ

                     Μακεδονίας 8 Αθήνα

                3 . Οίκο Ναύτου

                      Κ.Παλαιολόγου 15

                      Πειραιάς 185 35

               4. Πανελληνιο Φαρμ/κό

                     Σύλλογο

                   Πειραιώς 134 Αθήνα 11854

                5. Πανελλήνιο Ιατρικό

                    Σύλλογο

                  Πλουτάρχου 3 Αθήνα 10675

Θέμα:

Ανακοίνωση ρυθμίσεων άρθρου 59 του ν.3518/2006  (άρθρο 59 παρ. 2,3,5 και 6) 

 

         

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 272/21-12-2006 τεύχος Α, δημοσιεύθηκε  ο ν. 3518/2006  «Αναδιάρθωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με τις διατάξεις του άρθρου 59  του οποίου ρυθμίζονται θέματα φορέων και κλάδων ασθένειας.

Ειδικότερα για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 2, 3, 5 και 6 του ανωτέρω άρθρου, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Παράγραφος  2 

Στην παράγραφο αυτή προβλέπεται ότι οι ασφαλισμένοι των φορέων και κλάδων ασθένειας που λαμβάνουν άδεια άνευ αποδοχών  κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, για ανατροφή τέκνων, εφόσον επιλέξουν μπορούν  να συνεχίσουν  την ασφάλισή τους  για υγειονομική περίθαλψη  στο φορέα τους, καταβάλλοντας οι ίδιοι την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία του φορέα εισφορά, προκειμένου να μην παραμένουν ανασφάλιστοι για το εν λόγω χρονικό διάστημα τόσο οι ίδιοι όσο και τα τυχόν προστατευόμενα μέλη οικογενείας τους .

Παράγραφος 3

Με την παράγραφο αυτή το νοσήλιο-τροφείο που καταβάλλουν  οι ασφαλιστικοί οργανισμοί  στα μη επιδοτούμενα  από το κράτος ιδρύματα  του ν.861/1979 στα οποία περιθάλπονται άτομα  με βαριές σωματικές ή νοητικές αναπηρίες, αντιστοιχεί  στο νοσήλιο της Γ θέσης των ιδιωτικών κλινικών, όπως ισχύει κάθε φορά.

Παράγραφος  5

Με την παράγραφο αυτή επεκτείνεται η χορήγηση του επιδόματος αεροθεραπείας   στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των άλλων ασφαλιστικών οργανισμών και στους μεταμοσχευθέντες από συμπαγή όργανα ( πνεύμονες, καρδιά και ήπαρ) καθώς και στους πάσχοντες από πνευμονοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 80% στην πνευμονική  νόσο με τις ίδιες προϋποθέσεις.

Παράγραφος  6

Με την παράγραφο αυτή   ορίζεται  ότι χορηγούνται, χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου , δωρεάν, όλα ανεξαιρέτως τα φάρμακα για την αντιμετώπιση  και των παρακάτω χρονίων παθήσεων:

α) Δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία

β) Κυστική Ίνωση (κυστική ινώδης νόσος, ινοκυστική νόσος)

γ) Αγγειοπάθεια BURGER δ) Άνοια, νόσος Alzheimer και νόσος Charcot

ε) Σύνδρομο βραχέος εντέρου στ) Χρόνια Ηπατίτιδα Β και Χρόνια Ηπατίτιδα C

ζ) Νόσος Wilson (ηπατοφακοειδής εκφύλιση)

η) Γλυκονίαση 

και θ) Νόσος Gaucher.

 

Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε  να προβείτε σε άμεση ενημέρωση τόσο των αρμοδίων υπηρεσιών σας, διοικητικών και υγειονομικών, όσο και των συνεργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση με το φορέα σας, (π.χ. ιατρών, φαρμακοποιών) για την πιστή εφαρμογή .

 

 

Εσωτερική Διανομή

1.Γραφείο κ. Υπουργού

2. Γραφείο κ. Γεν.Γραμματέα

3. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντριας ΚΑ

4. Δ/νση Ασφαλ. Ασθένειας

    & Μητρότητας

5. Δ/νση Διοίκησης

6. Δ/νσεις ΓΓΚΑ

 

Ε.Υ.

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ

 

 

 

ΑΙΚ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ

                 

                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

                Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ