Ν. 1976/91
   
1. Υπαγωγή υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση του ΙΚΑ των αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων.
  • Με το νέο τρόπο ασφάλισης επιλύθηκε ουσιαστικά το ασφαλιστικό πρόβλημα ατής της κατηγορίας εργαζομένων, αφού στην πλειονότητά τους οι αποκλειστικές νοσοκόμες παρέμεναν για χρόνια ανασφάλιστες