Ν. 2556/97
   
1. Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α. - ΙΚΑ):
Αποστολή της η διενέργεια ελέγχων σε επιχειρήσεις γαι την εφαρμογή της νομοθεσίας του ΙΚΑ και σκοπός η καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και η διασφάλιση των εσόδων του ΙΚΑ, που αποτελεί και το μεγαλύτερο ασφαλιστικό οργανισμό της χώρας.

2. Ειδικό Βιβλίο Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού

Για τη διασφάλιση των προς το ΙΚΑ ασφαλιστικών εισφορών ,αλλά και για τη διασφάλιση των εργαζομένων και των εργοδοτών καθιερώθηκε η υποχρέωση όλων των εργοδοτών, πλην των κυρίων οικοδομικοτεχνικών έργων, να καταχωρούν όλους τους μισθωτούς στο Ειδικό Βιβλίο αμέσως μετά την πρόσληψη και πριν αυτοί αναλάβουν εργασία.

3. Μειωμένες εισφορές για οικοδομές Ελλήνων υπηκόων ποντιακής καταγωγής.

Μείωση κατά 30% των κύριων εισφορών προς το ΙΚΑ και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για τους έλληνες υπηκόους ποντιακής καταγωγής που έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στη χώρα την τελευταία δεκαετία και εκτέλεσαν ή εκτελούν οι ίδιοι ή τα μέλη της οικογένειάς τους εργασίες σε οικοδομικά έργα ιδιοκτησίας τους, για τα οποία εκδόθηκε ή θα εκδοθεί μέχρι 31-12-1999 οικοδομική άδεια .

4. Ειδικότερες ρυθμίσεις

  • Επαναφορά της δυνατότητας συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων του ΙΚΑ στο 58ο έτος της ηλικίας με 10.500 ημέρες στην πραγματική ασφάλιση του Ιδρύματος .
    Παροχή δυνατότητητας μειωμένης σύνταξης στο 56ο έτος στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ με 10.500 ημέρες πραγματικής ασφάλισης στο Ίδρυμα ,εκ των οποίων 7.500 σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Το ποσοστό μείωσης είναι 1/200 για κάθε μήνα που λείπει μέχρι τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας.