Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ Α178)
   
Αρθρο 14 : Επιδότηση εργατικής εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης των μισθωτών που αμείβονται με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.