Φορείς και Κλάδοι Επικουρικής Ασφάλισης
   
Α. Φορείς Επικουρικής Ασφάλισης

1.Οργανισμοί Ν.Π.Δ.Δ.

Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων

Τηλέφωνο: (210) 3251895
Διεύθυνση: Ευριπίδου 4 - Αθήνα Τ.Κ.: 105 59

Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων

Τηλέφωνο (τηλ. κέντρο): (210) 9547600  

Φάξ : (210) 9575647

Διεύθυνση: Δοϊράνης και Ευαγγελιστρίας 5 - Καλλιθέα Τ.Κ.: 176 71

Τ.Ε.Α.Δ.Υ. -Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολίτη

Τηλέφωνο: (210) 3732000 (002 και 003)
Διεύθυνση: Οθωνος 10 - Αθήνα Τ.Κ.: 105 57
Ιστοσελίδα: www.teady.gr 

Ταμείο Επικουρικής Ασφ. Ασφαλιστών & Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

Τηλέφωνο: (210) 8227387
Διεύθυνση: Πατησίων 48 - Αθήνα Τ.Κ.: 106 82

Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος

Τηλέφωνο: (210) 3614662
Διεύθυνση: Διδότου 30 - Αθήνα Τ.Κ.: 106 80

Ταμείο Πρόνοιας & Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών

Τηλέφωνο: (210) 3226058
Διεύθυνση:Νίκης 2 - Αθήνα Τ.Κ.: 105 63

Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Οινοποιίας Ζυθοποιίας κ.λ.π.

Τηλέφωνο: (210) 5237208
Διεύθυνση: Σωκράτους 39 - Αθήνα Τ.Κ.: 105 52

Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιριών Πετρελαιοειδών

Τηλέφωνο: (210) 3221518
Διεύθυνση: Χρ. Λαδά 1 - Αθήνα Τ.Κ.: 105 61

Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων

Τηλέφωνα: (210) 6454140, (210) 6454552, (210) 6454637, (210) 6454993
Διεύθυνση: Θεοφάνους 19-21 - Αμπελόκηποι - Αθήνα Τ.Κ.: 115 23

Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιριών Τσιμέντων

Τηλέφωνο: (210) 3212201
Διεύθυνση: Μενάνδρου 1 - Αθήνα Τ.Κ.: 105 53

Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Τηλέφωνο: (210) 5221628 - (210) 5224864
          FAX           : (210) 5230725

Διεύθυνση: Ζήνωνος 4, 104 31 - Αθήνα

Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών

Τηλέφωνο: (210)  52 89 574
Διεύθυνση: Χαλκοκονδύλη 56 - Αθήνα 

Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Χημικών

Τηλέφωνο: (210) 5127131
          FAX           : (210) 5127099
e-mail       :  teax@teax.gr
Διεύθυνση: Λένορμαν 210 - Αθήνα Τ.Κ.: 104 43

Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων

Τηλέφωνο: (210) 5241661
          FAX           : (210) 5201903 (Λειτουργεί και ως τηλέφωνο)
e-mail       :  tayap@otenet.gr
Διεύθυνση: Βερανζέρου 48 - Αθήνα Τ.Κ.: 104 38

Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος

Τηλέφωνα:
                         Διευθυντής: 210 524 7964, 210 578 8650
                            Υποδιευθυντής : 210 578 8685
                         Γραμματεία: 210 578 8690, 210 578 8691
                                               FAX: 210 578 8692 
Διεύθυνση: Λάρνακος 18 - Περιστέρι Αττικής, Τ.Κ.: 121 35

Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α.

Τηλέφωνο: (210) 8210143
Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 34 - Αθήνα Τ.Κ.: 114 73
          

Ταμείο Ασφαλίσεως Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων

Τηλέφωνο: (210) 5288654, (210) 5288653
Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 26 - Αθήνα Τ.Κ.: 100 29

Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Ταμείου Νομικών
Έχει απορροφηθεί πλέον από το ΤΕΑΠΟΚΑ

Ταμείο Επικουρικής Ασφ. Και Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισμού

Τηλέφωνο: (210) 3628665
Διεύθυνση: Ακαδημίας 18 - Αθήνα Τ.Κ.: 106 71

Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Αρτοποιών

Τηλέφωνο: (210) 3236348
Διεύθυνση: Λέκκα 22 - Αθήνα Τ.Κ.: 105 62

Ταμείο Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων

Τηλέφωνο: (210) 3807076
          FAX           : (210) 3308658
e-mail       : tas1937@otenet.gr
Διεύθυνση: Κάνιγγος 27 - Αθήνα Τ.Κ.: 106 82

Επικουρικό Ταμείο Ελληνικής Χωροφυλακής

Τηλέφωνο: (210) 3819059
Διεύθυνση: Βερανζέρου 13 - Αθήνα Τ.Κ.: 106 77

Κλάδος Επικουρικής Ασφαλίσεως Δικηγόρων

Τηλέφωνο: (210) 5296171, 165
Διεύθυνση: Σωκράτους 53 - Αθήνα Τ.Κ.: 104 31

Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπ/σης

Τηλέφωνο: (210) 5747735
Διεύθυνση: Ικτίνου 4 - Αθήνα Τ.Κ.: 105 52

Κλάδος Επικουρικής Ασφαλίσεως Πρ/κού Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών

Τηλέφωνο: (210) 3619981
Διεύθυνση: Χ. Τρικούπη 34 - Αθήνα Τ.Κ.: 106 80

Ταμείο Αρωγής Προσωπικού Ο.Τ.Ε.

Τηλέφωνο: (210) 3310203
Διεύθυνση: Αθηνάς 45 - Αθήνα Τ.Κ.: 105 54


2. Οργανισμοί Ν.Π.Ι.Δ.

Λογαριασμός Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος

Τηλέφωνο: (210) 3349765-6
          FAX: (210) 3349764
Διεύθυνση: Μαυροκορδάτου 1-3 - Αθήνα Τ.Κ.: 106 78

Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης

Τηλέφωνο: (210) 3313059
Διεύθυνση: Νίκης 23 - Αθήνα Τ.Κ.: 105 57

Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως

Τηλέφωνο: (210) 3254706
Διεύθυνση: Σταδίου 24 - Αθήνα Τ.Κ.: 105 64

Ειδ. Λογ/μός Επικουρήσεως Μελών Ταμείου Υγείας Προσωπικού Α.Τ.Ε.

Τηλέφωνο: (210) 3232358
Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 25-29 - Αθήνα Τ.Κ.: 106 79

Μετοχικό Ταμείο Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος και Κτηματικής

Τηλέφωνο: (210) 3203055
Διεύθυνση: Σίνα 2-4 - Αθήνα Τ.Κ.: 106 72

Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Ιονικής-Λαϊκής Τράπεζας

Τηλέφωνο: (210) 3240791
Διεύθυνση: Ευπόλιδος 8 - Αθήνα Τ.Κ.: 105 51

Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Ενωσης Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας

Τηλέφωνο: 24210-32885
Διεύθυνση: Δημητριάδος & Φιλελλήνων - Βόλος

Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Ενωσης Συντακτών Πελοποννήσου, Ηπείρου & Νήσων

Τηλέφωνο: 2610-277138
Διεύθυνση: Πλ. Γεωργίου 50 - Πάτρα

Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Τηλέφωνο: (210) 7264700
Διεύθυνση: Σισίνη 18 & Ηριδανού 5 - Ιλίσσια Τ.Κ.: 115 28 ΑΘΗΝΑ

Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας της Ελλάδας

Τηλέφωνο: (210) 3827707, (210) 3827413, (210) 3824469, (210) 3823755
          Fax            : (210) 3824471
Διεύθυνση: Σολωμού 20, 1ος όροφος, Αθήνα Τ.Κ.: 106 82

 


Β. Κλάδοι Επικουρικής Ασφάλισης σε Φορείς Κύριας Ασφάλισης

Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Ταμείο Συντάξεως και Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Γ.Σ.Ο. Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Ε.Τ.Β.Α. ( Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης ) Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Ο.Τ.Ε. ( Ειδικός Λογαριασμός Επικουρικής Ασφάλισης ) Ταμείο Ασφαλίσεως Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων ( Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης ) Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ( Ειδικός Λογαριασμός Πρόσθετων Παροχών ) Ταμείο Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου ( Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης ) Ταμείο Ασφαλίσεως Τεχνικών Τύπου Αθηνών ( Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης ) Διεύθυνση Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η.


Γ.Κλάδοι Επικουρικής Ασφάλισης σε Φορείς Ασθένειας

Ταμείο Ασφαλίσεως Ασθένειας & Πρόνοιας Εργαζομένων στα Λιμάνια ( Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης )


Δ.Κλάδοι Επικουρικής Ασφάλισης σε Φορείς Πρόνοιας

Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Ασθένειας & Πρόνοιας & Κοινής Διανομής Βενζίνης ( Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης )