Φορείς και Κλάδοι Πρόνοιας

   
Α.Φορείς Πρόνοιας

1.Οργανισμοί Ν.Π.Δ.Δ.

Ταμείο Αυτασφάλειας Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος

Τηλέφωνο: (210) 3646591-6
Διεύθυνση: Μαυροκορδάτου 1-3 - Αθήνα Τ.Κ.: 106 78

Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Σ.Ε.

Τηλέφωνο: (210) 8211970
Διεύθυνση: Πατησίων 54 - Αθήνα Τ.Κ.: 106 82

Ταμείο Επικουρικής Ασφ. Προν. & Κοινής Διανομής Πωλητών Βενζίνης

Τηλέφωνο: (210) 8838409
Διεύθυνση: Μαμούρη 14 - Αθήνα Τ.Κ.: 104 39

Ταμείο Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών

Τηλέφωνο: (210) 3621226
Διεύθυνση: Νικηταρά 2-4 - Αθήνα Τ.Κ.: 106 78

Ταμείο Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Εργων

Τηλέφωνο: (210) 3611138
Διεύθυνση: Βουκουρεστίου 30 - Αθήνα Τ.Κ.: 106 71

Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων

Τηλέφωνο: (210) 3214333
Διεύθυνση: Σταδίου 31 - Αθήνα Τ.Κ.: 105 59

Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών

Τηλέφωνο: (210) 3235090
Διεύθυνση: Βουλής 16 - Αθήνα Τ.Κ.: 105 63

Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων

Τηλέφωνο: (210) 5222172
Διεύθυνση: Βερανζέρου 48 - Αθήνα Τ.Κ.: 104 38

Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος

Τηλέφωνο: (210) 3215972
Διεύθυνση: Σαρρή 9 - Αθήνα Τ.Κ.: 105 54

Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών & Βιομηχανικών Επαγγ. & Βιοτ. Επιμελητηρίων του Κράτους

Τηλέφωνο: (210) 3624912
Διεύθυνση: Ακαδημίας 7-9 - Αθήνα Τ.Κ.: 106 71

Ταμείο Πρόνοιας Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος

Τηλέφωνο: (210) 3218674
Διεύθυνση: Σοφοκλέους 4 - Αθήνα Τ.Κ.: 105 59

Λογαριασμός Προνοίας Υπαλλήλων Ι.Κ.Α.

Τηλέφωνο: (210) 5236061
Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 8 - Αθήνα Τ.Κ.: 102 41

Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Εταιριών Λιπασμάτων

Τηλέφωνο: (210) 5221709
Διεύθυνση: Χαλκοκονδύλη 43 - Αθήνα Τ.Κ.: 104 32

Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμ. Θεσ/νίκης

Τηλέφωνο: 2310-225839
Διεύθυνση: Καλαποθάκη 10 - Θεσ/νίκη Τ.Κ. 546 35

Ταμείο Πρόνοιας Εργατουπαλλήλων Μετάλλου (Τ.Α.Π.Ε.Μ.)

Τηλέφωνο: (210) 4129985 - 4125441
Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 1 - Αθήνα

 • Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης
  Τηλέφωνο: (210) 5223677
  Διεύθυνση: Σωκράτους 31 - Αθήνα Τ.Κ.: 105 52

  Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών

  Τηλέφωνο: (210) 3634428
  Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 34 - Αθήνα Τ.Κ.: 106 80
           http://www.tpda.gr

  Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Πειραιώς

  Τηλέφωνο: (210) 4170662
  Διεύθυνση: Βασιλέως Κων/νου 47 Τ.Κ.: 185 35

  Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης

  Τηλέφωνο: 2310 - 547914
  Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 10Α Τ.Κ.: 596 26

  Ταμείο Αρωγής Προσωπικού Ο.Τ.Ε. (ΤΑΠ - ΟΤΕ)

  Τηλέφωνο: (210) 3310200
  Διεύθυνση: Αθηνάς 45 - Αθήνα Τ.Κ.: 105 54


  2.Οργανισμοί Ν.Π.Ι.Δ.

  Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Οργ. Υδρ. Θεσ/νίκης

  Τηλέφωνο: 2310-203403
  Διεύθυνση: Εγνατίας 127

  Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας

  Τηλέφωνο: (210) 5222327
  Διεύθυνση: Μάρνη 5-7 - Αθήνα Τ.Κ.: 104 33

  Ταμείο Αυτασφάλειας Προσωπικού Τραπέζης Ελλάδος & Κτηματικής

  Τηλέφωνο: (210) 3602808
  Διεύθυνση: Σίνα 2-4 - Αθήνα Τ.Κ.: 106 72
   
  Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Πρόνοιας ΑΕΕΓΑ "Η ΕΘΝΙΚΗ" (Α.Τ.Α.Π.Ε.)
   
  Τηλέφωνο: (210) 9099616 - 9
  FAX           : (210) 9099630
  Διεύθυνση: Συγγρού 103 - 105, Αθήνα Τ.Κ.: 11745


  Β. Κλάδοι Πρόνοιας σε Φορείς Κύριας Ασφάλισης

  Ταμείο Ασφ. Προσωπικού Ασφ. Εταιρείας "Η ΕΘΝΙΚΗ"  

  Ταμείο Ασφάλισης Ν.Πρακτόρων & Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ)  

  Ταμείο Συντάξεως & Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ)  

  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  

  Ταμείο Συντάξεων & Πρόνοιας Προσωπικού Α.Τ.Ε.  

  Ταμείο Ασφ. Προσωπικού Ιονικής & Λαϊκής Τράπεζας  

  Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Ε.Τ.Β.Α.  

  Δ/νση Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ  

  Ταμείο Ασφαλ. Ιδιοκτητών Συντακτών & Υπαλλ.Τύπου Τ

  αμείο Συνταξ. Εφημ/πωλών & Υπαλλ.Πρακτορείων  

  Ταμείο Συνταξ. Εφημ/πωλών & Υπαλ. Πρακτ. Θεσσαλονίκης


  Γ. Κλάδοι Πρόνοιας σε Φορείς Επικουρικής Ασφάλισης

  Ταμείο Ασφαλίσεως Τεχνικών Τύπου Αθηνών 

  Ταμείο Ασφάλισ. Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλ. (ΤΑΔΚΥ) 

  Ταμείο Πρόνοιας & Επικ. Ασφ. Προσωπικού Ιπποδρομιών  

  Ταμείο Επικ.Ασφ. Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων 

  Ταμείο Επικ. Ασφ. Υπαλ. Εμπορικ. Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ) 

  Ταμείο Επικ. Ασφ. Υπαλ. Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ)  

  Ταμείο Επικ. Ασφ. Προσωπικού Ταμείου Νομικών  

  Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Αρτοποιών  

  Ταμείο Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ)  

  Ενιαίος Δημοσιογρ. Οργαν. Επικ. Ασφαλ. & Περίθαλψης  

  Ταμείο Επικ. Ασφ. Προν. & Ασθεν. Εργαζομένων στα Λιμάνια

  Κλάδος Πρόνοιας Υπαλλήλων ΟΛΠ Α.Ε.


  Δ. Κλάδοι Πρόνοιας σε Φορείς Ασθένειας

  Ταμείο Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων  

  Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Εθνικού Θεάτρου