Παρουσίαση του Τ.Α.Ν.Π.Υ.

Το ΤΑΝΠΥ ιδρύθηκε με τον Α.Ν. 275/1936 και λειτουργεί από τις 24-10-1936, ως Οργανισμός Κύριας Ασφάλισης για τους αυτοτελώς εργαζόμενους και Επικουρικής Ασφάλισης για τους μισθωτούς που απασχολούνται στους δύο σημαντικούς κλάδους της οικονομίας, τη Ναυτιλία και τον Τουρισμό. Σκοπός του Ταμείου είναι να χορηγεί συντάξεις γήρατος και αναπηρίας στους Ασφαλισμένους του, καθώς και συντάξεις θανάτου στα μέλη των οικογενειών τους, επίσης καλύπτει τους αυτοτελώς απασχολούμενους για την Ασθένεια με παροχές σε είδος από το ΙΚΑ. Διάρθρωση Υπηρεσιών του Ταμείου: Οι υπηρεσίες του Ταμείου αποτελούν Διεύθυνση που συγκροτείται από τα εξής τμήματα: Τμήμα Παροχών, Τμήμα Εσόδων, Τμήμα Ελέγχου, Τμήμα Οικονομικού, Τμήμα Μηχανογράφησης, Τμήμα Μητρώου-Στατιστικής, Γραφείο Διοικητικού και Γραφείο Νομικών Υποθέσεων. Στο Ταμείο σήμερα υπηρετούν 45 υπάλληλοι.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Το ΤΑΝΠΥ παρέχει υπηρεσίες προς τους Ασφαλισμένους, προς τους Εργοδότες και Συνταξιούχους. Οι παρεχόμενες Υπηρεσίες του ΤΑΝΠΥ διακρίνονται σε:

Ασφάλιση Υπηρεσίες Υγείας μέσω του ΙΚΑ (Κλάδος Κύριας Ασφάλισης) Συντάξεις Διακρατική Κοινωνική Ασφάλιση (Κλάδος Κύριας Ασφάλισης)

Επικοινωνία με το Ταμείο

Η Διεύθυνση του Ταμείου είναι

 :  Ακτή Μιαούλη 17-19,
Μέγαρο ΤΑΝΠΥ
185 35 Πειραιάς

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλεφωνικό κέντρο

...... 4170271-4
...... 4225320-4

FAX

...... 4171095

Τμήμα Παροχών

...... 4170275

Τμήμα Εσόδων

...... 4221235

Τμήμα Ελέγχου

...... 4175903

Τμήμα Οικονομικού

...... 4113963

Τμήμα Μηχανογράφησης

...... 4113963

Τμήμα Μητρώου-Στατιστικής

...... 4221235

Γραφείο Διοικητικού

...... 4176031

Γραφείο Νομικών Υποθέσεων

...... 4221235

Τμήμα Συντάξεων

...... 4221025