Τηλέφωνα Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων
   

Τηλεφωνικό Κέντρο

...... 210 336 8000

Κεντρικά FAX

...... 210 336 8012
...... 210 336 8025

Θυρωρείο

...... 210 336 8364

 

   

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

...... 210 336 8352
...... 210 336 8353

Δ/ΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

...... 210 336 8252
...... 210 336 8357

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

...... 210 3226.049
...... 210 3223.329
...... 210 3226.048
...... 210 3226.329
...... 210 3222.404
...... 210 3239.232
...... 210 3239.060

FAX

...... 210 3311.843

e-mail :

e-mail: ypoyrgos@ggka.gr

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

FAX

...... 210 336 8257
...... 210 336 8332
...... 210 336 8318

 

...... 210 336 8210

Δ/ΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

...... 210 336.8382

ΣΥMBOΥΛΟΣ

 

FAX

...... 210 336 8236

...... 210 336 8276

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

...... 210 336 8361

...... 210 321 3361

...... 210 336 8347

...... 210 336 8346

...... 210 336 8330

...... 210 336 8238

...... 210 325 2920 & 21

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

...... 210 336 8383

...... 210 336 8356

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

...... 210 336-8398
...... 210 336-8322
...... 210 336-8323

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

...... 210 336-8326

e-mail:

e-mail: itheodo@ggka.gr

ΟΔΗΓΟΙ

...... 210 336-8324
...... 210 336-8324

FAX

...... 210 336-8131

e-mail:

e-mail: gengrammateas@ggka.gr

 

   

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

   

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

...... 210 336-8308

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

...... 210 336-8309
...... 210 336-8060

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

...... 210 336-8231

Fax: 210 336-8028

e-mail:eaa@ggka.gr

 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

...... 210 336-8237

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

...... 210 336-8235,  6

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

...... 210 880-9802

Fax: 210 880-9748

ΤΜΗΜΑ (ΤΜ Α)

...... 210 880-9804

ΤΜΗΜΑ (ΤΜ Α)

...... 210 880-9803

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

...... 210 880-9801

...... 210 336-8019  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Σ.Ε.Α.

   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

...... 210 336-8341
e-mail:psea@ggka.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

...... 210 336-8059

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

...... 210 336-8001

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

...... 210 336-8341 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ

   

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

...... 210 336-8302

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

...... 210 336-8303

FAX

...... 210 336-8050

e-mail:

e-mail: gendirka@ggka.gr

 

   

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

   

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

...... 210 336-8316

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Fax.: 210 336-8315

FAX

...... 210 3239235

e-mail:

e-mail: gendirdy@ggka.gr

 

   

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

...... 210 336-8314
Fax.: 210 336-8120
e-mail: asfmis@ggka.gr

ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΙΚΑ

...... 210 336-8124

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΙΚΑ & ΑΣΦ/ΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

...... 210 336-8127

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΡΑΠΕΖΩΝ

...... 210 336-8114

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

...... 210 336-8122

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

...... 210 336-8129
...... 210 336-8012
Fax.:210 336-8025

 

   

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

...... 210 336-8313
Fax. 210 323-9235
e-mail:asfayt@ggka.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

...... 210 336-8117

ΤΜΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

...... 210 336-8115

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

...... 210 336-8110
...... 210 336-8109

 

   

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

...... 210 336-8339
e-mail:agrot@ggka.gr

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

...... 210 336-8054

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

...... 210 336-8052

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

...... 210 336-8057

 

   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

...... 210 336-8335
Fax. 210 336-8154
e-mail:proasf@ggka.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

...... 210 336-8157

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ & ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

...... 210 336-8152

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

...... 210 336-8158

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

...... 210 336-8148

 

   

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

...... 210 336-8338
Fax. 210 336-8167
e-mail:intaffairs@ggka.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΟΚ

...... 210 336-8166
e-mail:tsotsorou@ggka.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΙΜΕΡΩΝ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

...... 210 336-8169
e-mail:bilatconv@ggka.gr

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

...... 210 336-8144
...... e-mail:interorgan@ggka.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

...... 210 336-8142

 

   

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

...... 210 336-8336
Fax. 210336-8162
e-mail:asfasth@ggka.gr

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

...... 210 336-8162

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦ/ΝΩΝ

...... 210 336-8160

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

...... 210 336-8146

 

   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

...... 210 336-8305
e-mail:actstud@ggka.gr

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΟΓ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

...... 210 336-8038

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΟΓ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

...... 210 336-8032

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓ/ΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

...... 210 336-8241

Fax: 210 336-8025,  8012

e-mail:epagasf@ggka.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΤΜΑ)

.......210 336-8001

ΤΜΗΜΑ  ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

...... 210 336-8006

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

   

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

...... 210 336-8136
e-mail:diad@ggka.gr

 

   

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

...... 210 336-8304
e-mail:epitheorisi@ggka.gr

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

...... 210 336-8047

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

...... 210 336-8042

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

...... 210 336-8043

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ

...... 210 336-8041

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

...... 210 336-8036

 

   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

...... 210 336-8311
e-mail:organosi@ggka.gr

ΤΜΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

...... 210 336-8089

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

...... 210 336-8084

ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΗ & ΚΡΑΤΟΥΣ

...... 210  336-8093

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΚΑ

...... 210 336-8099

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

...... 210 336-8094

 

   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

...... 210 336-8340
.e-mail:dioikisi@ggka.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γ.ΓΚ.Α.

...... 210 336-8071

ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

...... 210 336-8063

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

...... 210 336-8072

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ

...... 210 336-8026
...... 210 336-8012
Fax. 210 336-8025

 

   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

...... 210 336-8310
Fax. 210 336-8085
e-mail:oikonomikou@ggka.gr

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

...... 210 336-8081

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

...... 210 336-8086

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

...... 210 336-8075
Fax. 210336-8077

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

...... 210 336-8097

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

...... 210 336-8095

 

   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

   

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

...... 210 336-8312
e-mail:education@ggka.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

...... 210 336-8101

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

...... 210 336-8105

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

...... 210 336-8002

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

...... 210 336-8107

 

   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

  e-mail:informat@ggka.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

...... 210 336-8301
Fax. 210 336-8023
e-mail:sagriotou@ggka.gr

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ

...... 210 336-8024
e-mail:gravvanis@ggka.gr

ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΚΜ/ΕΥΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ/ΡΙΞΗΣ ΣΥΣ/ΑΤΩΝ

...... 210 336-8014
...... 210 336-8018
e-mail:kardaras@ggka.gr

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΘΝ. ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

...... 
...... 210 336-8237
e-mail:e.mpagge@n1.syzefxis.gov.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

...... 210 336-8007
...... 210 336-8008
...... 210 336-8009